Oferta /

Przeszczepy bloczków kostnych

tooth

Przeszczep bloku kostnego autogennego to jedno z najlepszych rozwiązań w sytuacji konieczności odbudowy kostnej w leczeniu poprzedzającym implantację.

Przeszczep bloku kostnego autogennego to jedno z najlepszych rozwiązań w sytuacji konieczności odbudowy kostnej w leczeniu poprzedzającym implantację. Fragment kości pobierany jest z obszaru o niskim znaczeniu estetycznym, jak np. gałąź żuchwy, boczna strona żuchwy, bródka, okolice guza szczeki. Przeszczep można przenieść w postaci bloczka kostnego bądź wiórków kostnych.

Po przeniesieniu przeszczepu do miejsca biorczego, jeśli tego wymaga sytuacja, pokrywa się go materiałem kościozastępczym oraz membraną gojącą. Na dziąsło lekarz zakłada szwy, a całość zaczyna się goić. W ciągu nadchodzących kilku miesięcy w procesie osteointegracji kość zrośnie się i odbuduje, tworząc stabilne podłoże dla implantu. Materiały kościozastępcze oraz membrana gojąca ułatwiające adaptację przeszczepu stopniowo zostaną wchłonięte w organizmie.

A co z miejscem pobrania przeszczepu?

Nie należy obawiać się negatywnych skutków pobrania fragmentu kości do przeszczepu.

Dziąsło w miejscu pobrania szybko się zagoi, a tuż pod nim trwać będą procesy regeneracyjne, dzięki którym odbuduje się nawet 70% pobranego ubytku. Jeżeli zajdzie taka konieczność, a pobrany fragment będzie dość spory, lekarz stomatolog uzupełni go materiałem kościozastępczym, który już w ciągu kilku miesięcy odbuduje ubytek.

61 307 0 307