Oferta /

Rozszczepienie kości wyrostka

tooth

Zanik wyrostka zębodołowego to naturalna, fizjologiczna konsekwencja usunięcia zęba. Z punktu widzenia planowanego leczenia implantologicznego bardzo ważna jest odpowiednia ilość oraz gęstość kości. W przypadku gdy mamy do czynienia z wyrostkiem zbyt cienkim i wąskim, można przeprowadzić rozszczepienie kości wyrostka – zabieg, który umożliwi implantację.

Rozszczepienie kości wyrostka zębodołowego polega na nacięciu wzdłuż i rozwarstwieniu kości tak, aby możliwe było wprowadzenie w powstałą niszę implantu o odpowiedniej wielkości. Pozostałe miejsca pomiędzy rozszczepionymi blaszkami wypełnione zostają materiałem kościozastępczym. Całość standardowo pokrywana jest membraną gojącą, która przyspiesza odtwarzanie tkanki kostnej i stabilizację implantu.

Po upływie kilku miesięcy, gdy implant zrośnie się z kością, będzie można osadzić na nim na stałe koronę protetyczną.

Zabieg rozszczepienia kości wyrostka zębodołowego wykonuje się po stwierdzeniu ubytku kostnego w wymiarze podniebienno-wargowym oraz językowo-wargowym, gdy wysokość wyrostka jest właściwa, ale jest on zbyt cienki na wprowadzenie implantu.

61 307 0 307